banner8.jpg

Natuurlijk wil niemand denken aan het feit dat je ooit dood gaat. Toch staat het ons allemaal te wachten. Bij een sterfgeval breekt een moeilijke en emotionele periode aan en het laatste waar men dan aan wil denken zijn de kosten van een uitvaart. Toch zijn er veel mensen niet of te weinig verzekerd. Door een goede verzekering af te sluiten, kunnen al uw wensen verwezenlijkt worden en hoeven uw nabestaanden niet voor de kosten op te draaien. 

Veel mensen hebben in het verleden verzekeringen afgesloten voor hun uitvaart.
Omdat veel verzekeringsmaatschappijen overgenomen zijn door andere organisaties zullen wij voor de uitkering van de verzekeringen zorg dragen. Wij hebben hiervoor de originele polissen nodig; de uitgekeerde bedragen kunnen worden verrekend met de uitvaartnota.
Het kan zijn dat u een naturaverzekering heeft afgesloten. Hierbij heeft u diensten ingekocht en deze blijven altijd waardevast, ongeacht welke uitvaartonderneming de uitvaart behandelt. In deze verzekering worden standaard zaken genoemd, maar voor een meerprijs kunt u hier altijd van afwijken.
Elke uitvaartonderneming heeft het recht om aanspraak te maken op de gelden die vrijkomen na het overlijden van de verzekerde, ongeacht welke verzekeraar het betreft en ongeacht wat deze suggereert.

Wanneer u denkt onvoldoende verzekerd te zijn voor uw uitvaart, nemen wij graag uw administratie met u door. Wij kunnen u helpen met het afsluiten van een nieuwe verzekering op maat, hiervoor werken wij nauw samen met Klaverblad verzekeringen met als tussenpersoon Remo Assuradeuren. Of, als verzekeren niet meer mogelijk is, kunnen wij u adviseren bij het vooruitbetalen van de toekomstige uitvaart door middel van een storting in ons depositofonds UitvaartKostenReservering.