banner4.jpg

Begraven Delft | Begraafplaats Delft

Één van de belangrijkste beslissingen bij het regelen van een uitvaart is de keuze tussen begraven of cremeren. Vaak heeft de overledene daar al een keuze in gemaakt en is dit bekend bij één van de nabestaanden. Anders wordt deze keuze gemaakt door degene die de uitvaart regelt. Bij de keuze tussen begraven of cremeren speelt vaak ook de geloofsovertuiging een rol.

Valt de keuze op begraven dan moet vervolgens een keuze worden gemaakt in een soort graf, namenlijst een algemeen graf of een familiegraf. Is er al een familiegraf aangekocht bij een eerdere uitvaart, dan is de keuze voor dit bestaande familiegraf de meest voor de handliggende, mits de -levende- eigenaar (de rechthebbende) van het graf hier schriftelijke toestemming voor verleent. Als de overledene zelf de eigenaar is, dan is de toestemming niet nodig en mag voor de begrafenis zonder meer dat graf gebruikt worden. Iemand anders dient dan de rechthebbende te worden en het graf zal automatisch worden overgeschreven op diens naam. Is er niemand die dit kan of wil, dan kan hiervoor de hulp worden ingeschakeld van Grafzorg Nederland. Ook is het natuurlijk van belang dat er nog een plaats vrij is in het graf, maar dat spreekt voor zich. 

Het verschil in een algemeen graf of een familiegraf:

Een algemeen graf is een graf waarin doorgaans 3 of 4 personen in begraven worden die geen binding met elkaar hebben en er is geen keuze van de plek op de begraafplaats of begraafniveau in het graf; dit wordt dan bepaald door de begraafplaats. Het is een graf dat eigendom is én blijft van de begraafplaats en er is geen mogelijkheid om de termijn te verlengen. Dit graf blijft minimaal 10 jaar intact (de wettelijke rusttermijn) en kan na die periode weer opnieuw uitgegeven worden door de begraafplaats voor nieuwe begrafenissen. Wat er met de stoffelijke resten gebeurt is per begraafplaats verschillend, deze kunnen samengevoegd worden of verzameld op een speciale -afgesloten- locatie op de begraafplaats. Wel kan kenbaar worden gemaakt dat, als het graf op de nominatie staat om "te worden geruimd", de resten van een overledene apart gehouden moeten worden om deze op een later moment te kunnen herbegraven of alsnog te kunnen cremeren. Op het graf kan een klein (want er moeten er 3 of 4 op kunnen) gedenkteken geplaatst worden, hier heeft elke begraafplaats zijn eigen bepalingen voor. 

Een familiegraf is een graf dat eigendom wordt van de familie. Sommige begraafplaatsen geven zo'n graf uit voor onbepaalde tijd en andere begraafplaatsen stellen hiervoor een termijn, doorgaans van 20, 30 of 40 jaar, die na afloop van de gekozen termijn telkens met 10 jaar verlengd kan worden. Een familiegraf blijft dus net zo lang in de familie als dat er verlengd wordt en/of er een rechthebbende (een contactpersoon) bekend blijft. De rechthebbende (de eigenaar) is degene die bepaalt wie er in het graf begraven wordt en is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de betaling daarvan. Meestal verlangt de begraafplaats dat dit onderhoud ook voor een bepaalde periode afgekocht wordt, maar bij sommige begraafplaatsen kan dit ook per jaar voldaan worden. De plek op de begraafplaats kan op de meeste begraafplaatsen door de nabestaanden zelf bepaald worden en ook voor hoeveel personen het graf uiteindelijk bestemd is. Op het gehele graf kan -afbakening is meestal verplicht- een gedenkteken of monument geplaatst worden dat voldoet aan de richtlijnen van de begraafplaats. Veelal zijn de afmetingen de enige beperking en bent u verder vrij om invulling te geven aan de uitvoering van het gedenkteken.

De keuze tussen de verschillende soorten graven kan afhankelijk zijn van de financiële middelen. De aankoop van een familiegraf kan de totale kosten van de uitvaart met €2.000,00 tot soms wel €8.000,00 verhogen (afhankelijk van de begraafplaats en de keuze van het graf) t.o.v. Het gebruik van een algemeen graf. Het kan ook zijn dat de overledene de nadrukkelijke wens heeft geuit begraven te willen worden, maar dat de nabestaanden geen waarde hechten aan een graf. Vaak wordt dan een algemeen graf gekozen. Blijft er een partner achter, dan zal de keuze voor een familiegraf de zekerheid bieden later bij elkaar begraven te kunnen worden. Voor meer informatie over een familiegraf kunt u ook contact opnemen met Grafzorg Nederland.

begraafplaats nootdorp, begraven, jaffa nederland, begraven nederland