banner11.jpg

Gedichten

Gedichten

Ik droomde eens dat ik
aan 't strand liep bij lage tij
 Ik was daar niet alleen,
want God liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door
en lieten in 't zand
een spoor van stappen, twee aan twee.
Want God liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan.....

Ik zei toen 'God, waarom dan toch?!!'
Juist toen ik u zo nodig had.
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van mijn pad.....

God keek mij vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
 toen heb ik jou gedragen....."

  Geschreven in 1936 door Mary Stevenson (1922-1999)

Ik ben er geheel van overtuigd
dat de ziel onvergankelijk is
en dat haar werking voortduurt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Zoals de zon die voor onze aardse ogen
's avonds schijnt onder te gaan,
maar in werkelijkheid nooit ondergaat
en onafgebroken voortgaat
zijn licht te verspreiden. 

   Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)